Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

    W dniach 06-07.06.2015 r. w Ośrodku "Zosieńka" w Czarnieckiej Górze odbyło się szkolenie pn. "Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od alkoholu, pijącą ryzykownie, pijącą szkodliwie oraz członkami rodzin z problemem alkoholowym. Skuteczna komunikacja, motywowanie do zmian zachowań w szczególności na pro-społeczne oraz motywowanie do podjęcia leczenia". Było to pierwsze ze spotkań projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Z wiedzą skutecznie w przyszłość".
Każdy z uczestników szkolenia zdobył wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad prowadzenia  i stworzenia odpowiedniej atmosfery podczas pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ich rodzinami. W związku z tym zostały im przekazane podstawowe informacje dotyczące uzależnienia, picia szkodliwego, ryzykownego oraz metod pracy z tymi osobami. Aby zrozumieć istotę choroby alkoholowej zostały rozwinięte fazy uzależnienia oraz jej mechanizmy. Jest to wiedza niezbędna podczas pracy z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym jak i członkami ich rodzin. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z tematyką przemocy oraz współuzależnienia ponieważ często są one integralną częścią tej choroby. Osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych powinny być kontaktowe i empatyczne, ponieważ bardzo często będą świadkami dramatów rodzinnych. W związku z tym zostali poinformowani o metodach radzenia sobie z stresem oraz emocjami, które często towarzyszom traumatycznym przeżyciom osób szukających pomocy.
Kolejną niezbędną informacją dotyczącą rozwiązywania problemów alkoholowych jest zrozumienie systemu profilaktyki oraz zapoznanie się z głównymi podmiotami działającymi na rzecz osób uzależnionych. Uczestnikom została wyjaśniona hierarchia aktów prawnych oraz instytucji zajmujących się tą problematyką.
    Zajęcia dla uczestników przeprowadził certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

 Szkolenie I

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.