Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

Relacja z zajęć w Czarnieckiej Górze
Prowadzący: Andrzej Sowa

Dzień 1 sobota – 14.11.2015

 • Organizacje Abstynenckie - cele i zadanie

Krajowa Rada Stowarzyszeń Abstynenckich – poziom centralny
Związki Regionalne – poziom wojewody i marszałka
Stowarzyszenia – poziom lokalny
Ruchy Trzeźwościowe (katolickie, organizacje harcerskie)

AA – jako nieformalny związek

Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej- cele, zadania, jednostki współpracy

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – cele, adresaci, zadania i sposób realizacji, finansowanie

 • Akty prawne dotyczące III sektora

Dzień 2 niedziela – 15.11.2015

 • Obszary działań Stowarzyszeń – wewnętrzne i zewnętrzne
  - współdziałanie z samorządem lokalnym
  - realizacja zleconych zadań
  - współdziałanie z mediami
  - rehabilitacja po leczeniach odwykowych
 • Polityka Społeczna Państwa – cele, zakres, działania
 • Co to jest wykluczenie społeczne?
  - grupy ryzyka
  - powody wykluczenia
  - formy wsparcia
 • Współpraca z Samorządem
  - zasady i typy współpracy
  - jak nawiązać partnerstwo (zasady, korzyści, trudności)
  - procedury efektywności i jakości
  - rola radnych

Szkolenie VI

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.