Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

FUNDACJA "MOŻLIWOŚCI I SZANSE" i EUROPEJSKIE CENTRUM KOMUNIKACJ I KULTURY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PRO - SZKOŁA POMOCY WZAJEMNEJ

PRO - Szkoła Pomocy Wzajemnej to PROGRAM SZKOLENIOWY DLA OSÓB WRAŻLIWYCH, AMBITNYCH i ZDETERMINOWANYCH do pracy nad własnym rozwojem, zdrowieniem, ale też - gotowością do pomagania innym ludziom mającym problemy osobiste.

Chcemy zachęcić osoby doświadczone w skutecznym rozwiązywaniu własnych problemów, świadome sensu wspierającej pomocy wzajemnej - do wzmocnienia profesjonalnej pomocy socjalnej, medycznej, psychologicznej poprzez tworzenie form samopomocy i wzajemnego wsparcia w pomaganiu innym.

W tym celu powstało PRO - SZKOŁA POMOCY WZAJEMNEJ (SPW)

Są osoby, które mając doświadczenie w rozwiązywaniu własnych problemów wypełniają luki na lokalnej mapie miejsc pomocy służąc innym osobistą radą i wsparciem, dając nadzieję, podejmując się inicjatyw służących wspieraniu innych. Zasilają różne placówki, kluby i organizacje, punkty konsultacyjne, telefony zaufania, pomagają jako wolonatriusze w instytucjach pomocowych,

Bez przesady - bez nich w wielu miejscach profesjonalne formy pomagania osobom potrzebującym nie byłyby skuteczne!

Ruch pomocy wzajemnej na świecie i grupy samopomocy zostały uznane za jedno z najważniejszych osiągnięć społecznych XX wieku! Stały się one jednym z najtańszych i jednocześnie bardzo efektywnych sposobów wspierania ludzi w przezwyciężaniu trudności i rozwiązywaniu problemów osobistych – zdrowotnych, psychologicznych, socjalnych, prawnych i innych.

MIEJSCE ZAJĘĆ: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy, ul.Olecka 30

PROWADZENIE: Zajęcia w szkole prowadzić będą wykwalifkowani, doświadczeni w pracy w tym programie trenerzy, terapeuci, superwizorzy: m.in.Magdalena Ilnicka, Leszek Kapler (kierownik merytoryczny szkoły), Helena Strzałkowska

ORGANIZACJA

I. STRUKTURA:szkolenie składa się z 2 części:

 • 1 część: PRO (Program Rozwoju Osobistego) – 3 sesje po 5 dni (łącznie 15 dni – 135 godzin) treningowo-rozwojowej psychologicznej pracy własnej, dotyczącej m.in. poprawnej komunikacji, umiejętności bycia w relacji z innymi, radzenia sobie z emocjami, stresem, kryzysami, wpływu doświadczeń osobistych na bieżącą sytuację życiową, kierowania własnym rozwojem
 • 2 część:SPW- Warsztaty– 3 sesje po 4 dni (łącznie 12 dni – 90 godzin) pracy warsztatowej nad umiejętnościami i zasobami służącymi pomaganiu pozaprofesjonalnemu (Warsztat umiejętności pomagania w kontakcie indywidualnym, Warsztat umiejętności pracy z grupami – samopomocy, psychoedukacyjnymi, Warszatat umiejętności organizatorskich i liderskich).

II. UDZIAŁ: W szkoleniu można uczestniczyć w następujący sposób: -uczestniczyć tylko w PRO dla własnego rozwoju (3 sesje) - ukończyć najpierw PRO, a w póżniejszym terminie część warsztatową SPW - nie póżniej jednak niż w 1 rok po ukończeniu PRO. Osoby, które wcześniej ukończyły PRO mają możliwość zaliczenia tego etapu po odbyciu 1 weekendowej sesji konsultacyjnej.

III. KWALIFIKACJA - Warunki zakwalifikowania:

 1. wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (do pobrania na stronie www.eccc.pl)
 2. brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w intensywnej, całodniowej pracy psychologicznej nad sobą
 3. brak aktualnych ostrych kryzysów psychologicznych (w momencie udziału w PRO i SPW)
 4. I sesja treningowa PRO jest jednocześnie sesją kwalifikującą do udziału w 2 następnych sesjach. Będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  - gotowość do pracy własnej i otwarcie na zmiany w funkcjonowaniu osobistym
  - komunikatywność
  - aktywnyudział w pracy grupy treningowej, pozwalający na poznanie uczestnika przez trenera prowadzącego
 5. sesja 3 – ostatnia jest też sesją kwalifikującą do udziału w części warsztatowej SPW. Będą dodatkowo brane pod uwagę następujące kryteria:
  - zaangażowanie we wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu osobistym
  - uzyskany wgląd we własne funkcjonowanie i jego wpływ na relacje z innymi
  - prospołeczna motywacja do pomagania innym

IV. KOSZTY dla 1 uczestnika:

 1. 1.PRO - 3300 zł (udział w zajęciach + koszty pobytu i wynajmu sali)
 2. 2.SPW – 2500 zł ((udział w zajęciach + koszty pobytu i wynajmu sali)

Osoby zakwalifikowane – po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału obowiązuje przedpłata w wysokości:
PRO – 300 zł, SPW – 250 zł. Ostateczna wpłata powinna być dokonana najpóźniej 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Istnieje możliwość opłat w 3 ratach – wtedy odpłatność za PRO wynosi 3720 zł (rata = 1240 zł), a za SPW 2850 zł (rata = 950 zł). Raty należy wnosić nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem każdej sesji. Przy opłacie I raty oraz przy opłacie z góry za całość od kosztu należy odliczyć kwotę dokonanej przedpłaty.

VI. NAJBLIŻSZE TERMINY:

PRO jesień 2017:
-27-30.11.2017
-17-20.12.2017
-15-21.o1.2018

PRO wiosna 2018:
-5-8.o3.2018
-9-12.o4.2018
-7-10.05.2018

SPW wiosna 2018:
-5-8.o3.2018
-9-12.o4.2018
-7-10.05.2018

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 1. 1.w sprawach organizacji, pobytu, odpłatności:
  Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy
  www.eccc.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..+48 22 872-04-41; fax +48 22 872-02-85
 1. 2.W sprawach merytorycznych, kwalifikacji:

Fundacja "Możliwości i Szanse"
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel.604502350

Do miejsc i placówek pomocy kierujemy prośbę:
rozpowszechnijcie tą informację i udzielcie wsparcia w kontakcie z nami osobom chętnym do pomagania innym!

KOLEJNE OSOBY WRAŻLIWE, AKTYWNE I AMBITNE – ZAPRASZAMY!

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.