Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

W dniu  14. 10. 2017 r. odbyło się Spotkanie Robocze MZSA, zorganizowane przez PSRA „Jutrzenka” w Żyrardowie.
W spotkaniu udział wzięło 46 delegatów  z MZSA.
Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Żyrardowie, po raz kolejny podsumowano ostatnie dwa miesiące pracy Stowarzyszeń. Podjęte zostały kolejne decyzje do realizacji. Jednym z najważniejszych tematów było przygotowanie do Europejskiego Turnieju Tenisa Stołowego środowisk Abstynenckich , który odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2017 r.
PRSA „Jutrzenka” zgłosiła swoich 4 kandydatów do udziału w turnieju.  


Godnym uwagi jest fakt iż MCPS powiadomiło nas o możliwości zdobycia małych Grantów na sumę 10 tys. złotych. Uzgodniono iż 17 grudnia br. roku  odbędzie się spotkanie opłatkowe w Brwinowie ul. Biskupska 2 o godz. 14 :00 W dniach 21 – 22 października 2017 r. odbędzie się w Broku - Mała Konferencja. W dniach 2 – 3 grudnia 2017 r. odbędzie się w Broku  Duża Konferencja.
Możliwość udziału ze Stowarzyszenia czterech osób.
Spotkanie robocze odbyło się w przyjaznej atmosferze, wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tak przygotowanego programu.
Przygotowany przez członków „Jutrzenki” poczęstunek wszystkim smakował. Rozstaliśmy się życząc sobie nawzajem tak owocnych spotkań w przyszłości.

Żyrardów 14.10 2017
Powiatowe Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich
„Jutrzenka”
Ul: Kościuszki 32
96 – 300 Żyrardów


   

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.