Data umierania - alkoholowy kit - opowiadania
Studium rozpadającej się psychiki, kiedy ratunkiem staje się szpitalny detoks wraz z zamkniętą terapią
Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Działając w ramach kampanii „Porozumienie dla trzeźwości", Zarząd Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich planuje w roku bieżącym zorganizować we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej wydarzenia o charakterze rehabilitacyjno – integracyjnym. Będą to wyjazdy na zloty abstynenckie na terenie naszego kraju.

  • Zlot „TATRY2020” wyjazd 28.04.2020 w godzinach nocnych – powrót w zależności od ustaleń 3 wieczorem  lub 4.05.2020 rano
  • Zlot „Władysławowo 2020” wyjazd 17.06.2020 w godzinach nocnych – powrót 21.06.2020 rano
  • Zlot „Szklarska Poręba 2020” wyjazd 07.07.2020 w godzinach nocnych – powrót 12.07.2020 rano
  • Zlot „Barbarka 2020” wyjazd 29.08.2020 rano – powrót 31.08.2020 rano
  • Zlot „Klonowy Liść 2020” prawdopodobnie drugi weekend września, na dziś nie dysponujemy dokładnymi informacjami

Planowane są również dwie imprezy wodne – spływ pontonowy z Grodna na Białorusi do Augustowa – pierwszy tydzień sierpnia 2020, oraz spływ kajakowy z Różana do Pułtuska w połowie lipca 2020.

Kolejnymi działaniami będzie zorganizowanie dwóch szkoleń dla członków naszych organizacji, małej dla 60 uczestników we wrześniu lub październiku oraz dużej dla 120 osób na przełomie listopada i grudnia.

Szczegółowe informacje wraz z listami uczestników będą przekazywane na bieżąco w miarę uzyskiwania przez zarząd wiedzy na ten temat. Przypominam o terminie zgłaszania chętnych do udziału w wyjazdach na zloty (tylko korzystających z transportu autokarowego) w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

Pruszków dn. 06.01.2020

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński