Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

    W dniach  15 -16.08.2015 r. w Ośrodku ,,Zosieńka" w Czarnieckiej Górze odbyło  się szkolenie pn. ,,Nowoczesne technologie w nowoczesnych organizacjach – prowadzenie dokumentacji elektronicznej, wykorzystanie multimediów i internetu w pracy z beneficjentem, skuteczne przeciwdziałanie e-wykluczeniu grup marginalnych". Było  to czwarte ze spotkań projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Z wiedzą skutecznie  w przyszłość".
    Podczas szkolenia uczestnicy mieli szansę zapoznać się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, głównym motywem warsztatów było zakładanie  i prowadzenie stron internetowych. Jest to bardzo ważny element funkcjonowania stowarzyszeń spełniających wysokie standardy. Wykładowca zaproponował beneficjentom prace na roboczej witrynie, dzięki czemu przedstawiciele stowarzyszeń mogli zdobyć, pogłębić lub usystematyzować już posiadaną wiedzę. Dzięki uprzejmości prowadzącego, stowarzyszenia nie posiadające stron www, mogły pod nadzorem specjalisty założyć swoje witryny. Uczestnicy zapoznali się z nowinkami technologicznymi dotyczącymi platform internetowych, miedzy innymi został im zaprezentowany program umożliwiający swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku po stronach www, co na pewno korzystnie wpłynie na wizerunek każdej organizacji.
    Temat szkolenia wzbudził w beneficjentach ogromne zainteresowanie  co z pewnością korzystnie wpłynie na rozwój organizacji w których prężnie działają. 

Szkolenie III
   

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.