Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ

Uczestnicy: Liderzy stowarzyszeń abstynenckich z województwa mazowieckiego        
Termin: 28-29 listopada 2015

Miejsce: Brok
Tematy przewodnie:
1. Rola stowarzyszeń abstynenckich w polityce społecznej województwa, właściwe relacje między sektorowe
2. Media jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego, promocja wolontariatu w organizacjach abstynenckich

Tematy wykładów:
1. „Współpraca między sektorowa w budowaniu programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
2. „Miejsce i rola stowarzyszeń abstynenckich w kształtowaniu polityki społecznej w województwie. Budowanie właściwych relacji między sektorowych” 
3. „Media jako ważne narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego”

Tematy warsztatów:
1. „Standaryzacja stowarzyszeń abstynenckich – praktyczne działania”
2. „Budowanie wizerunku stowarzyszenia przy wykorzystaniu mediów”
3. „Skuteczny wolontariusz w nowoczesnej organizacji”

Warsztaty będą odbywały się w trzech grupach jednocześnie, każdy trener prowadzi ten sam temat zarówno pierwszego jak i drugiego dnia.

Konferencja w Broku 2015

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.