Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, zloty abstynentów czy konferencje dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych – to część działań, które będą wspólnie podejmowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich. Podpisane wczoraj porozumienie wyznacza nowy etap w wieloletniej współpracy.

Jako jednostka zajmująca się polityką społeczną na Mazowszu realizujemy Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w ramach tego programu wspieramy m.in. realizację programów profilaktyki – szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, przedsięwzięcia skierowane do dorosłych dzieci alkoholików. Organizujemy też konferencje, spotkania, które dotyczą problemów alkoholowych. Jest to wsparcie dla środowisk samopomocowych czy właśnie dla stowarzyszeń abstynenckich – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. – Współpraca z Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich, który liczy ponad 5 tys. członków wraz z ich rodzinami i zrzesza 40 stowarzyszeń z całego Mazowsza z pewnością zaowocuje wieloma ważnymi działaniami, które przyczynią się do poprawy życia mieszkańców naszego regionu.

Porozumienie zakłada wspólne organizowanie seminariów, spotkań, konferencji i szkoleń dla osób działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowiskach lokalnych. Podczas tych przedsięwzięć dochodzi nie tylko do wymiany doświadczeń, dyskusji o sytuacji lecznictwa odwykowego na Mazowszu, ale też zacieśnienia współpracy między poszczególnymi organizacjami i wzajemnego inspirowania się, a to owocuje zwiększeniem liczby osób wychodzących z nałogu.

Ta współpraca tak naprawdę trwa od wielu lat – Mazowiecki Związek powstał w 2005 r. i od tamtej pory w zasadzie już się rozpoczęła. Porozumienie jest efektem wspólnego nabierania doświadczenia, uczenia się nawzajem od siebie tego, co pozwala działać na rzecz rodzin z problemem alkoholowym – wyjaśnia Bogdan Urban, prezes Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich. – Liczebność naszego związku stale rośnie, staramy się pozyskiwać nowe organizacje. Zwiększa się nie tylko liczba stowarzyszeń abstynenckich, ale przede wszystkim liczba osób pozostających w abstynencji. I to właśnie efekt współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. To czego uczą się ludzie na organizowanych warsztatach, zlotach, przekłada się na ich życie – na powrót do normalności, do właściwych ról społecznych. I śmiało mogę powiedzieć, że w tym porozumieniu inne województwa mają przykład modelowej współpracy ze związkami stowarzyszeń abstynenckich.

Dotychczas Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przeprowadziło z Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich zorganizowało ponad 70 inicjatyw. Wśród nich są konferencje, wyjazdy na zloty profilaktyczne oraz wydarzenia profilaktyczno-integracyjnych.

Do pobrania:

wypowiedź Mariusz Budziszewskiego, zastępcy dyrektora MCPS

wypowiedź Bogdana Urbana, prezesa Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich


Bogdan Urban - MZSA, Grażyna Jaworska - MZSA, Mariusz Budziszewski - MCPS, Tomasz - Osadnik - pełnomocnik


Bogdan Urban - prezes MZSA podpisuje porozumienie


Grażyna Jaworska - sekretarz MZSA podpisuje porozumienie


Rozmowy o współpracy


Symboliczny uścisk dłoni

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.