Data umierania - alkoholowy kit - opowiadania
Studium rozpadającej się psychiki, kiedy ratunkiem staje się szpitalny detoks wraz z zamkniętą terapią
Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Szanowny Pan Bogdan Urban
Prezes Mazowieckiego Związku
Stowarzyszeń Abstynenckich

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenia-Klubu Rodzin Abstynenckich „Serce” zaprasza Pana Prezesa na XI Turniej Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Macieja Kozłowskiego. Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich "Serce" po raz jedenasty z rzędu jest współorganizatorem Turnieju Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Macieja Kozłowskiego. Celem podstawowym przeprowadzenia naszego turnieju jest propagowanie idei czystej rywalizacji sportowej wśród ludzi zagrożonych patologiami społecznymi i przedstawienie jednego ze skutecznych sposobów radzenia sobie z tymi problemami. Na przykładzie osób uzależnionych, które uzyskały trwałą abstynencję  i systematycznie uprawiają sport, pragniemy pokazać, że powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie jest sprawą realną, a osiągane rezultaty na arenie sportowej stoją na wysokim poziomie. Chcemy  przedstawić  w/w środowiska w jak najkorzystniejszym świetle, zmieniając przy tym myślowe stereotypy panujące w społeczeństwie, przyczyniając się do obalenia mitów.

Impreza zaplanowana jest na dzień 29.08 2020 r. i odbędzie się na Warszawskiej Agrykoli skwer Tomasza Hopfera. Rozpoczęcie o godzinie 9:00.

Prezes SKRA SERCE

Warszawa, 2020-07-10

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński