Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

W dniach 20-21 Sierpień 2022 roku w  Hali Sportowej MOSiR w Ostrowi mazowieckiej odbył się IV turniej Grand Prix Mazowsza środowisk abstynenckich w tenisie stołowym pod patronatem Starosty Ostrowskiego I Burmistrza Miasta Ostrów mazowiecka. Organizatorami byli : Miasto Ostrów mazowiecka i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”.

W dniu 20 odbył się indywidualny turniej w kategoriach kobiet i mężczyzn, po wyrównanych pojedynkach wśród kobiet z pośród 17 startujących, pierwsze miejsca zajęły:

 1. Karolina Mistewic - BSA RODZINA Łódź
 2. Magdalena Kalata - Stowarzyszenia RODZINA Ostrów mazowiecka
 3. Mariola Mielcarek - BSA RODZINA Łódź

Wśród mężczyzn na 35 startujących

 1. Mariusz Kopyciński - Stowarzyszenie  PRZYSTAŃ Sierpc
 2. Jacek Graczyk - Stowarzyszenie KROKUS Działoszyn
 3. Wojciech Figurski - Stowarzyszenie EDEN Błonie

W dniu 21 odbył się turniej drużynowy i tak wśród kobiet z pięciu startujących drużyn

 1. BSA Rodzina - Łódż
 2. OSRA RODZINA - Ostrów mazowiecka
 3. EDEN - Błonie

Wśród mężczyzn w turnieju udział wzięło 10 drużyn

 1. KROKUS - Działoszyn
 2. PRZYSTAŃ - Sierpc
 3. EDEN - Błonie

W turnieju gościliśmy członków stowarzyszeń – Przystań Sierpc, BSR Rodzina Łódź,  Krokus Działoszyn, Droga Mława, Socjus  Pruszków, Zorza Ursus Warszaw, Eden Błonie, Familia Grodzisk, Orlik Przasnysz, KRES Błonie, ARKA Raszyn, Stefan Warszawa,13 Grodzisk Mazowiecki. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za przybycie, wspólnie mile spędzony czas i zapraszają za rok.

Podziękowania dla Sponsorów turnieju: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA,  MAZOWIECKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH, STAROSTWO POWIATOWE OSTRÓW MAZOWIECKA, GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA.

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.