Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Koleżanki i Koledzy
Jednym z problemów dochodzenia do formy po psychoterapii jest powrót do pracy. Nie zawsze można wrócić tam, skąd „się wyszło”.
Jeden z naszych kolegów – Piotr – ma dla poszukujących swojego miejsca i odpowiedzi na pytanie „co dalej, za co będę żył?” ciekawą propozycję.  A ma świadomość tego iż brak motywacji, czasem przekreślanie tych osób przez najbliższych, czy szefostwa firm tylko dlatego, że ktoś się w życiu pogubił, zachorował, oraz że był w Ośrodku, nie czyni go wcale gorszym od innych.

Otóż Piotr współpracuje z prywatną Agencją Pracy, gdzie notorycznie brakuje rąk do pracy w różnych zakładach pracy oraz w różnych branżach. Oto Jego słowa:
„Propozycje pracy mogą pochodzić z różnych województw z racji posiadania znajomych przedsiębiorców w wielu miejscach w Polsce. My szukamy i wynajmujemy dla pracowników mieszkania oraz dajemy z naszej strony tzw. opiekuna, aby od czasu do czasu przyjechał na miejsce zapytał po prostu czy wszystko Ok. Tak więc nie są w obcym mieście sami. Przede wszystkim zapewniamy im jak najwięcej godzin pracy, aby nie myśleli o alkoholu”.

Kontakt: Piotr tel 665 822 208

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.