Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

W dniach 5-6 listopada 2022 r. w Hali sportowej w Wąsewie, odbyły się VIII Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich. Organizowane przez Urząd Gminy Wąsewo i Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”, przy wsparciu finansowym m. Ostrów mazowiecka, Gmina Ostrów mazowiecka, Miasto i Gmina Brok, w których udział wzięło ponad 50 zawodniczek i zawodników, ze stowarzyszeń z Mazowsza - „13-ka” Grodzisk Mazowiecki, „Familia” Grodzisk Mazowiecki, „Socjus” Pruszków, „Przystań” Sierpc, „Orlik” Przasnysz, „Eden” i „Kres” Błonie. „Droga” Mława Z Warszawy „Zorza” Ursus, „Serce” W-wa „Arka” W-wa, „Stefan” W-wa z poza Mazowsza „BSRA” Rodzina” Łódź oraz Gospodarze „Rodzina” Ostrów mazowiecka.

O godz. 9:00 w dniu 05 listopada Dyrektor ZPO Dariusz Morawski, kierownik GOPS Wąsewo Iwona Fercho, Prezes „Rodziny” Henryk Kochanowski dokonali uroczystego otwarcia turnieju, i przystąpiono do rozgrywek, dzień pierwszy turniej indywidualny Pań i Panów po wyrównanych pojedynkach wśród Pań:

 1. Juszczyszyn Anna BSA „Rodzina” Łódź
 2. Brzybylska Beata z „13-ka” Grodzisk Mazowiecki
 3. Kalata Magdalena „Rodzina” Ostrów mazowiecka

Mężczyżni

 1. Obara Wojciech „Przystań” Sierpc
 2. Kopyciński Mariusz „Przystań” Sierpc
 3. Bućko Leszek „Zorza” Ursus W-wa

Drugiego dnia odbył się turniej drużynowy podobnie jak w turnieju indywidualnym pojedynki były wyrównane , klasyfikacja końcowa wśród Kobiet:

 1. BSA „Rodzina” Łódź
 2. „Rodzina” Ostrów mazowiecka
 3. „13” Grodzisk mazowiecki

Wśród mężczyzn:

 1. „Eden” Błonie
 2. „Zorza” Ursus W-wa
 3. „Przystań” Sierpc

Turniej przebiegał w miłej koleżeńskiej atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w turnieju . Członkom Stowarzyszenia za wkład w przygotowanie turnieju. Urzędowi Gminy Wąsewo na czele z Wójtem Rafałem Kowalczykiem, Dyrektorem ZPO Dariuszem Morawskim za udostępnienie hali sportowej, Sędziom Przemysław Gozdowski, Leszek Skrzecz, Zbigniew Kalupa, Urzędowi Miasta Ostrów mazowiecka, Gminie Ostrów mazowiecka, Miastu i Gminie Brok za wsparcie finansowe turnieju.

Zapraszamy za rok na IX turniej

Prezes Zarządu OSRA „Rodzina
Henryk Kochanowski

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.