Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM Programie Rozwoju Osobistego. Jest to cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia. Przeznaczony jest dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

Warunki udziału w PRO:

 1. Własna historia uzależnienia od alkoholu.

 2. Przynajmniej 2-letnia abstynencja.

 3. Ukończona terapia uzależnień.

 4. Możliwe do wykazania zaangażowanie w pomoc innym w środowiskach abstynenckich.

Praca psychologiczna nad własnymi problemami, głównie w formie psychoterapii grupowej, w połączeniu z psychoedukacją i wiedzą o problemach alkoholowych ma służyć bardziej efektywnemu pomaganiu innym ludziom oraz inicjowaniu zmian w środowiskach samopomocowych i społecznościach lokalnych w obszarze problemów alkoholowych. 

Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych.

Jednym z tematów pracy będzie także pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz współdziałanie i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • lepsze radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami i trudnościami,

 • utrzymanie trzeźwości i pozytywnego postępu osiągniętego dzięki wcześniejszej abstynencji,

 • poprawa relacji z innymi ludźmi, zdrowe zapobieganie i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów,

 • wzmocnienie wewnętrznej motywacji opartej o głębokie wartości,

 • wsparcie w odnalezieniu pasji i zainteresowań, które pozwolą na konstruktywne spędzanie wolnego czasu,

 • zwiększenie samodyscypliny, a dzięki temu systematyczności w pracy i innych działaniach,

 • rozwój umiejętności planowania, określania priorytetów i wyznaczania celów w zgodzie z sobą,

 • spotkanie z innymi osobami, które zmagały się z podobnymi problemami i wymiana doświadczeń,

 • lepsze radzenie sobie z emocjami, by uniknąć powrotu do nałogu w trudnych emocjach,

 • głębsze zrozumienie przyczyn swojego uzależnienia i większa świadomość samej/ego siebie,

 • wzmocnienie wszystkich korzyści z abstynencji - możliwość poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, relacji z najbliższymi, sytuacji finansowej i ogólnej jakości życia.

PRO obejmie aż 150 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych (3 sesje x 5 dni).

Kierownikiem Programu Rozwoju Osobistego jest Anna Dodziuk.

Szkolenie prowadzą Magda Ilnicka i Grażyna Płachcińska.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów i superwizorów psychologicznego treningu grupowego oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień.

Program Rozwoju Osobistego odbędzie się w trzech 5-dniowych sesjach, każdy zjazd będzie trwał od wtorku do soboty.

Informacje organizacyjne:

Edycja I (dwie grupy po 15 osób):
sesja I 14-18 marca, sesja II 18-22 kwietnia, sesja III 16-20 maja

Edycja II (dwie grupy po 15 osób):
sesja I 5-9 września, sesja II 26-30 września, sesja III 17-21 października 

W ramach udziału w szkoleniu zapewniamy nocleg i pełne wyżywienie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH: ul. Mszczonowska 6, Warszawa.

Uwaga! Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z kwalifikacją na szkolenie. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków udziału.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:  tel. 22/836 80 89, tel. 22/439 03 11,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”.

 

INFORMACJE O PRO wraz z formularzem zgłoszenia znajdują na stronie internetowej: https://www.etoh.edu.pl/program-rozwoju-osobistego-anny-dodziuk.html

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.