×

Błąd

RuntimeException: Error decoding JSON data: Syntax error in /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Json.php:78 Stack trace: #0 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/vendor/joomla/registry/src/Registry.php(374): Joomla\Registry\Format\Json->stringToObject('{"robots":"","a...', Array) #1 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/vendor/joomla/registry/src/Registry.php(76): Joomla\Registry\Registry->loadString('{"robots":"","a...') #2 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/components/com_content/models/article.php(170): Joomla\Registry\Registry->__construct('{"robots":"","a...') #3 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php(425): ContentModelArticle->getItem() #4 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/components/com_content/views/article/view.html.php(42): Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->get('Item') #5 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(664): ContentViewArticle->display() #6 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/components/com_content/controller.php(118): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display(true, Array) #7 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(702): ContentController->display() #8 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/components/com_content/content.php(43): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute('') #9 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(402): require_once('/home/mzsa/ftp/...') #10 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(377): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent('/home/mzsa/ftp/...') #11 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/src/Application/SiteApplication.php(194): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent('com_content') #12 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/src/Application/SiteApplication.php(233): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() #13 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/libraries/src/Application/CMSApplication.php(225): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() #14 /home/mzsa/ftp/mzsa2/mzsa/index.php(49): Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() #15 {main}

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.