Drukuj

Informacja o Projekcie

Zasady rekrutacji uczestników Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie ze spotkania rekrutacyjnego

Szkolenie I

Szkolenie II

Szkolenie III

Szkolenie IV

Szkolenie V

Sprawozdanie ze spotkania dotyczącego wykonania stron internetowych

Szkolenie VI

Konferencja w Broku

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOŃCZĄCEGO PROJEKT „ Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ” RELIZOWANEGO PRZEZ MAZOWIECKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ABSTNENCKICH DOFINASOWNY PRZEZ FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015.