Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

O działalności stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu, profilaktyce uzależnień i roli rodziny w życiu abstynenta rozmawiamy z Bogdanem Urbanem, prezesem Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, przewodniczącym Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.

 Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich to jedna z najsilniejszych organizacji abstynenckich w Polsce. Jak to się wszystko zaczęło?

W 2005 r. podczas spotkania w klubie „U Pima” w Warszawie. Uczestniczyło w nim dziewięć stowarzyszeń abstynenckich, które zawiązały związek. Mówię tu oczywiście o naszych początkach na Mazowszu, bo geneza ruchów abstynenckich w Polsce sięga 1964 r. Wtedy powstał pierwszy klub abstynenta. Nie było to jeszcze stowarzyszenie, bo ramy prawne na to nie pozwalały. Ale już na początku tego wieku było to możliwe i w 2005 r. powstał nasz, mazowiecki związek. W 2010 r. zostałem jego prezesem mazowieckiego i wpadłem na pomysł, żeby spotykać się regularnie na roboczych spotkaniach. Pierwsze z nich odbyło się w Płocku. Wtedy gościliśmy szefa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. A dzisiaj mamy już 40 stowarzyszeń w związku i rzeczywiście można powiedzieć, że jesteśmy najsilniejszą organizacją abstynencką w Polsce. Nie chodzi mi tu tylko o ilość, ale przede wszystkim o jakość. Ludzie w naszym związku tworzą super zespół i robimy mnóstwo fajnych, a co najważniejsze pożytecznych rzeczy.

 Oferta Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich jest bardzo bogata i obejmuje całą rodzinę alkoholika. Dlaczego jest to tak ważne?

Kiedy zostałem prezesem mazowieckiego związku i coraz bardziej angażowałem się w jego pracę zauważyłem coś, co nie dawało mi spokoju. Działały różne ruchy i stowarzyszania, jednak ich oferta była skierowana tylko do jednej grupy osób – AA dla alkoholików, Al-Anon i Al-Ateen dla dzieci i osób współuzależnionych. One działały świetnie, jednak każdy pracował tam oddzielnie nad własnym rozwojem. Brakowało mi działań skierowanych do całego systemu, z którego pochodzi alkoholik, czyli do rodziny. Nie było miejsc, w których rodzina mogłaby zacząć z powrotem funkcjonować w sposób prawidłowy. I właśnie stowarzyszenia abstynenckie są takim miejscem, w którym rodziny mają możliwość w pełni się realizować, już nie obok siebie, ale razem. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy czy organizujemy spotkania to uczestniczą w nich wszyscy członkowie tego systemu – dziecko, osoba uzależniona i osoba współuzależniona. Moim zdaniem tylko w ten sposób możliwe jest prawidłowe działanie tego szczególnego systemu, jakim jest rodzina osoby uzależnionej.

W związku skupionych jest około 40 stowarzyszeń. Czy przy takiej skali możliwa jest współpraca?

Zdecydowanie stawiamy na współpracę. Oczywiście, różne kluby i stowarzyszenia mają rozmaite specjalizacje. Organizują fora abstynenckie, pikniki rodzinne, turnieje, szkolenia, spotkania, przeglądy twórczości abstynenckiej itp. Dla przykładu – pruszkowski „Socjus” organizuje spływy pontonowe, a pułtuski „Świt”– kajakowe. Inne stowarzyszenia np. te z Ursusa oraz stowarzyszenie „Rodzina” z Ostrowi Mazowieckiej zajmują się organizacją turniejów tenisowych. Natomiast ze stowarzyszeniem radomskim realizujemy w tej chwili wojewódzki projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tak więc wszystkie stowarzyszenia działają prężnie, a ich oferta skierowana jest do wszystkich członków związku, ale też do społeczności lokalnych.

Czy ta oferta związku cieszy się dużą popularnością?

Zdecydowanie tak. Wystarczy powiedzieć, że w samym Gostyninie było ok. 300 osób. Muszę jeszcze raz podkreślić, że imprezy, które organizujemy skierowane są do szerokiej publiczności. Są otwarte i może wziąć w nich udział każdy. To bardzo ważne, bo pozwala na przekazywanie wiedzy o uzależnieniach i szkodliwości alkoholu. My w naszym związku już taką wiedzę i świadomość mamy i chcemy z tym przekazem dotrzeć do jak największej grupy osób. Warto opowiedzieć tu np. o cyklu spotkań organizowanych przez różne organizacje pozarządowe z Pruszkowa. Nazwaliśmy je „Śniadania na trawie” – przez trzy soboty odbywały się one przed pałacykiem Sokoła w Pruszkowie. Cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Pruszkowa i okolic, dlatego na tegoroczną jesień zaplanowaliśmy kolejne spotkania z tego cyklu, tym razem pod nazwą „Śniadania z NGO”. Pierwsze, które odbyło się w sobotę, 5 września mamy już za sobą, ale przed nami kolejne „Śniadanie” w sobotę 19 września. Już teraz zapraszam na nie wszystkich mieszkańców Pruszkowa i okolic.

Czytaj cały wywiad

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.