Data umierania - alkoholowy kit - opowiadania
Studium rozpadającej się psychiki, kiedy ratunkiem staje się szpitalny detoks wraz z zamkniętą terapią
Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Szanowni Państwo,  
Uczestnicy posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w trakcie VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podjął szereg zagadnień ważnych dla systemu lecznictwa uzależnień. Obrady Zespołu organizowane od 2016 r. gromadziły m.in. przedstawicieli poszczególnych ministerstw, instytucji ochrony zdrowia, instytucji centralnych i samorządowych, ekspertów i osoby reprezentujące szerokie spektrum środowisk związanych z problematyką uzależnień. W związku z tym niech mi wolno będzie podziękować Państwu za poświęcony czas, udział w posiedzeniach Zespołu, eksperckie konsultacje i wszelkie inne formy dotychczasowej współpracy. Ubiegając się o mandat Posła w kolejnej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mam nadzieję kontynuować współpracę z Państwem w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pozdrawiam Państwa łącząc wyrazy szacunku
Poseł Małgorzata Zwiercan
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu  
ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński