Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

Szanowni Państwo,  
Uczestnicy posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w trakcie VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podjął szereg zagadnień ważnych dla systemu lecznictwa uzależnień. Obrady Zespołu organizowane od 2016 r. gromadziły m.in. przedstawicieli poszczególnych ministerstw, instytucji ochrony zdrowia, instytucji centralnych i samorządowych, ekspertów i osoby reprezentujące szerokie spektrum środowisk związanych z problematyką uzależnień. W związku z tym niech mi wolno będzie podziękować Państwu za poświęcony czas, udział w posiedzeniach Zespołu, eksperckie konsultacje i wszelkie inne formy dotychczasowej współpracy. Ubiegając się o mandat Posła w kolejnej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mam nadzieję kontynuować współpracę z Państwem w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pozdrawiam Państwa łącząc wyrazy szacunku
Poseł Małgorzata Zwiercan
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu  
ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.