Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Pogrążeni w olbrzymim smutku zawiadamiamy, że w dniu 08 marca 2020 r. zmarł nasz niezapomniany przyjaciel.

Śp. Kazimierz Stefankiewicz

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości, zawsze gotowy pomagać ludziom w potrzebie.

Wieloletni działacz ruchu abstynenckiego. Wieloletni członek Zarządu Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.
Kazimierz był przede wszystkim bardzo zaangażowanym w niesienie  pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom. Jego praca i postawa była dla wielu członków ruchu abstynenckiego niedoścignionym wzorem. Dzięki jego pracy wielu ludzi wróciło do normalnego życia i zbudowało na nowo swoje rodziny. Jego droga życiowa i wartości które wyznawał pozostaną dla nas drogowskazem i pozwolą na kontynuowanie jego dzieła.

Cześć Jego Pamięci

Msza Św. środa  11 marca 2020 r.
W Bazylice w Pułtusku przy ul. Marii Konopnickiej 1 o godz.11:00

Zarząd Związku oraz Mazowieckie Stowarzyszenia i Kluby składają kondolencje i wyrazy współczucia  rodzinie i najbliższym zmarłego Kazimierza.

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński