Program konferencji szkoleniowej dla przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich województwa mazowieckiego.

"WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI, KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI"
SĘKOCIN,  26 - 28 listopada 2021 r.

26.11.2021 (piątek)
9.45 – 10.45        Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
10.45 – 11.00     Rozpoczęcie Konferencji
11.00 – 12.30    „Finansowanie organizacji – skąd pozyskać fundusze” – B. Urban
12.30 – 12.45     Przerwa
12.45 – 14.00     „Kierowanie zespołem, praca zespołowa” – W. Ziółkowski
14.00 – 15.00      Obiad
15.00 – 16.30     „Komunikacja w związku – język miłości” – G. Ziółkowska
16.15 – 16.30      Przerwa
16.30 – 18.00      „Poczucie wartości podstawą dawania siebie innym” – A. Czerkawska
18.30 – 19.30      Kolacja

W dniach 13-14.Listopada 2021 w Hali sportowej w Wąsewie, odbyły się VII Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich. Organizowane przez Urząd Gminy Wąsewo i Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”, przy wsparciu finansowym m. Ostrów mazowiecka w których udział wzięło ponad 50 zawodniczek i zawodników, ze stowarzyszeń z Mazowsza -  „13-ka” Grodzisk Mazowiecki, Familia Grodzisk Mazowiecki,  „Socjus” Pruszków, „Przystań” Sierpc, „Orlik” Przasnysz, „Eden” i „Kres” Błonie. Z Warszawy „Zorza” Ursus z poza Mazowsza „Azyl” Tomaszów Mazowiecki „BSRA” Rodzina” Łódź   oraz Gospodarze  „Rodzina” Ostrów mazowiecka. O godz. 9,00 w dniu 13 Listopada Dyrektor ZPO Dariusz Morawski, Prezes  „Rodziny” Henryk Kochanowski dokonali uroczystego otwarcia turnieju, i przystąpiono do rozgrywek, dzień pierwszy turniej indywidualny Pań i Panów
Po wyrównanych pojedynkach wśród Pań:

  1. Kalata Magdalena z „Rodziny” Ostrów Mazowiecka
  2. Brzybylska Beata z „13-ka” Grodzisk Mazowiecki
  3. Przastek Justyna  z  „13-ka” Grodzisk Mazowiecki

Zarząd Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, w ramach porozumienia  "Kampania dla Trzeźwości" organizuje konferencję szkoleniową dla przedstawicieli mazowieckich stowarzyszeń abstynenckich. Konferencja odbędzie się e dniach 26-28.11.2021. Miejsce konferencji - Hotel "GROMAN" Aleja Krakowska 76, 05-900 Sękocin Stary. Konferencja rozpocznie się w piątek o godzinie 12.00 z zakończy w niedzielę około godziny 15.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 listopada 2021 roku.

Prezes MZSA
Bogdan Urban

Pruszków, dnia 10.11.2021

 

W dniach 21-22 Sierpień 2021 roku w  Hali Sportowej MOSiR w  Ostrowi mazowieckiej odbył się III Grand Prix Mazowsza środowisk abstynenckich w tenisie stołowym pod patronatem Starosty Ostrowskiego I Burmistrza Miasta Ostrów mazowiecka. Organizatorami byli : Miasto Ostrów mazowiecka i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”
W dniu 21 odbył się indywidualny turniej w kategoriach kobiet i mężczyzn, po wyrównanych pojedynkach wśród kobiet z pośród 24 startujących,  pierwsze miejsca zajęły:

W Fundacji Aktywizacja pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, w znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferujemy doradztwo w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i pośrednictwo pracy.
Celem realizowanych przez nas działań jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Napisz/ zadzwoń do nas! Skontaktujemy się z Tobą.

Ulotka do pobrania .pdf
Tel. +48 511 944 159
Tel. +48 789 204 167
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.aktywizacja.org.pl/aktualnosci/
Warszawa ul. Chałubińskiego 9/9A  (wejście od ul. Nowogrodzkiej)

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 Konsultacje Publiczne

pdf. do pobrania

 

BARDZO WAŻNE!!! Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło? Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła (zawierasz z wykonawcą dzieła umowę) od 1 stycznia 2021 r.

Pobierz pełną informację

 

Informuje koleżanki i kolegów, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opublikowała nowe Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

Rekomendacje są szczególnie ważnym dokumentem w dobie pandemii i obostrzeń społecznych wynikających z zagrożenia Covidem-19.

Prezes MZSA Bogdan Urban

Rekomendacje 2021 do pobrania

 

W Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stworzono aplikację telefoniczną mWSPARCIE skierowaną do pacjentów placówek leczenia uzależnienia od alkoholu po podstawowym etapie terapii.

Aplikacja zawiera cztery komponenty: kalendarz służący monitorowaniu abstynencji, dzienniczek służący monitorowaniu i radzeniu sobie z pragnieniem picia, zindywidualizowany przez użytkownika ekran z własnymi powodami zdrowienia służący wzmacnianiu motywacji do utrzymywania abstynencji oraz możliwość wprowadzenia krótkiej listy kontaktów służąca łatwiejszemu uzyskaniu wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  O ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
 

Szanowni Państwo, mając na uwadze sytuację jaka obecnie dotyka wszystkich, zarządy i członkowie mazowieckich Stowarzyszeń przygotowali bazę kontaktów telefonicznych dzięki którym można uzyskać wsparcie i pomoc w sytuacjach związanych z problemami alkoholowymi. Stowarzyszenia zawiesiły swoje działania rehabilitacyjne, grupy wsparcia i inne formy swojej aktywności. W związku z tą sytuacją musimy wszyscy zmienić swoje podejście do kontaktowania się między sobą i w maksymalnie możliwy sposób wykorzystać kontaktowanie się przy pomocy telefonu. Mam nadzieję że ten sposób pracy pomoże tym którzy szukają pomocy i wsparcia. Zachęcam do korzystania z tej oferty.

Prezes MZSA
Bogdan Urban

Koleżanki i koledzy w tych trudnych czasach zdarzają się również miłe chwile. Chciałbym się z wami podzielić tą wiadomością. Realizatorzy projektu „Wspólnie znaczy lepiej” w latach 2018-2019 otrzymali dyplom gratulacyjny od dyrekcji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim którzy byli zaangażowani w ten projekt. Zespołowi ekspertów którzy tworzyli standardy pracy związków wojewódzkich, ekipie konsultantów którzy byli uczestnikami szkoleń a także wykładowcom. Szczególne podziękowania składam koledze Włodzimierzowi Ziółkowskiemu oraz koledze Władysławowi Kelerowi za największy wkład pracy w powstanie i realizację tego projektu.

Koordynator projektu
Bogdan Urban

Szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, zloty abstynentów czy konferencje dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych – to część działań, które będą wspólnie podejmowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich. Podpisane wczoraj porozumienie wyznacza nowy etap w wieloletniej współpracy.

Informujemy, ze od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik i płatnik (w tym stowarzyszenia) oraz każda osoba fizyczna będzie zobowiązana do dokonywania przelewów z tytułu podatków PIT, CIT i VAT na swój indywidualny mikrorachunek - zamiast (jak dotychczas) na rachunki bankowe właściwego Urzędu Skarbowego.

Obecne rachunki bankowe urzędów skarbowych będą aktywne tylko do końca 2019 r. Po tym terminie wszelkie przelewy do US (również te dotyczące 2019 r., ale realizowane już w 2020 r.) będzie należało dokonywać na mikrorachunek.

Numer mikrorachunku można wygenerować na stronie Generator mikrorachunku podatkowego

Więcej informacji i potrzebne instrukcje można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński