Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich "SERCE" zaprasza do oglądania Koncertu Profilaktycznego Pamięci Andrzeja Nagiela 28.11.2020. Koncert odbędzie się bez udziału publiczności. Link do Koncertu dostępny będzie na naszej stronie Facebooka.

Link do transmisji Profilaktycznego Koncertu Pamięci Andrzeja Nagiela 28.11.2020 godz.17.00 https://www.youtube.com/watch?v=V871rSAWWjw

 

W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ I KOLEJNYMI OBOSTRZENIAMI ZARZĄD MZSA PODJĄŁ DECYZJĘ O ODWOŁANIU PLANOWANEJ NA 21-22.11 BR KONFERENCJI W KOZIENICACH

 

ORGANIZATOR TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO W WĄSEWIE Z POWODU PANDEMII ODWOŁUJE ZAWODY

Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA” zaprasza na VI Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk Abstynenckich WĄSEWO 2020.
Turniej tenisa stołowego odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 

Szanowni Państwo!

2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Dzisiaj szczególnie podkreślamy potrzebę tolerancji społecznej, w rodzinie, uwrażliwiamy na problem przemocy, zachęcamy do konstruktywnego poszukiwania rozwiązań trudności w relacji
z ludźmi.
Osoby potrzebujące wsparcia oraz zainteresowane tematyką przemocy zapraszamy na konsultacje do specjalistów Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie.
Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 22 753 45 56 od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.00, a w godzinach nocnych, w weekendy i święta działa nasz telefon interwencyjny (22 753 45 56).
http://www.zowpiastow.pl/

Zapraszamy!

 

W Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stworzono aplikację telefoniczną mWSPARCIE skierowaną do pacjentów placówek leczenia uzależnienia od alkoholu po podstawowym etapie terapii.

Aplikacja zawiera cztery komponenty: kalendarz służący monitorowaniu abstynencji, dzienniczek służący monitorowaniu i radzeniu sobie z pragnieniem picia, zindywidualizowany przez użytkownika ekran z własnymi powodami zdrowienia służący wzmacnianiu motywacji do utrzymywania abstynencji oraz możliwość wprowadzenia krótkiej listy kontaktów służąca łatwiejszemu uzyskaniu wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  O ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
 

Szanowni Państwo, mając na uwadze sytuację jaka obecnie dotyka wszystkich, zarządy i członkowie mazowieckich Stowarzyszeń przygotowali bazę kontaktów telefonicznych dzięki którym można uzyskać wsparcie i pomoc w sytuacjach związanych z problemami alkoholowymi. Stowarzyszenia zawiesiły swoje działania rehabilitacyjne, grupy wsparcia i inne formy swojej aktywności. W związku z tą sytuacją musimy wszyscy zmienić swoje podejście do kontaktowania się między sobą i w maksymalnie możliwy sposób wykorzystać kontaktowanie się przy pomocy telefonu. Mam nadzieję że ten sposób pracy pomoże tym którzy szukają pomocy i wsparcia. Zachęcam do korzystania z tej oferty.

Prezes MZSA
Bogdan Urban

Koleżanki i koledzy w tych trudnych czasach zdarzają się również miłe chwile. Chciałbym się z wami podzielić tą wiadomością. Realizatorzy projektu „Wspólnie znaczy lepiej” w latach 2018-2019 otrzymali dyplom gratulacyjny od dyrekcji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim którzy byli zaangażowani w ten projekt. Zespołowi ekspertów którzy tworzyli standardy pracy związków wojewódzkich, ekipie konsultantów którzy byli uczestnikami szkoleń a także wykładowcom. Szczególne podziękowania składam koledze Włodzimierzowi Ziółkowskiemu oraz koledze Władysławowi Kelerowi za największy wkład pracy w powstanie i realizację tego projektu.

Koordynator projektu
Bogdan Urban

Pogrążeni w olbrzymim smutku zawiadamiamy, że w dniu 08 marca 2020 r. zmarł nasz niezapomniany przyjaciel.

Śp. Kazimierz Stefankiewicz

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości, zawsze gotowy pomagać ludziom w potrzebie.

Wieloletni działacz ruchu abstynenckiego. Wieloletni członek Zarządu Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.
Kazimierz był przede wszystkim bardzo zaangażowanym w niesienie  pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom. Jego praca i postawa była dla wielu członków ruchu abstynenckiego niedoścignionym wzorem. Dzięki jego pracy wielu ludzi wróciło do normalnego życia i zbudowało na nowo swoje rodziny. Jego droga życiowa i wartości które wyznawał pozostaną dla nas drogowskazem i pozwolą na kontynuowanie jego dzieła.

Cześć Jego Pamięci

Msza Św. środa  11 marca 2020 r.
W Bazylice w Pułtusku przy ul. Marii Konopnickiej 1 o godz.11:00

Zarząd Związku oraz Mazowieckie Stowarzyszenia i Kluby składają kondolencje i wyrazy współczucia  rodzinie i najbliższym zmarłego Kazimierza.

 

Szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, zloty abstynentów czy konferencje dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych – to część działań, które będą wspólnie podejmowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich. Podpisane wczoraj porozumienie wyznacza nowy etap w wieloletniej współpracy.

Informujemy, ze od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik i płatnik (w tym stowarzyszenia) oraz każda osoba fizyczna będzie zobowiązana do dokonywania przelewów z tytułu podatków PIT, CIT i VAT na swój indywidualny mikrorachunek - zamiast (jak dotychczas) na rachunki bankowe właściwego Urzędu Skarbowego.

Obecne rachunki bankowe urzędów skarbowych będą aktywne tylko do końca 2019 r. Po tym terminie wszelkie przelewy do US (również te dotyczące 2019 r., ale realizowane już w 2020 r.) będzie należało dokonywać na mikrorachunek.

Numer mikrorachunku można wygenerować na stronie Generator mikrorachunku podatkowego

Więcej informacji i potrzebne instrukcje można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński