Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do udziału w warsztatach szkolących osoby uzależnione zajmujące się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym w zakresie rozwijania umiejętności do wspierania w rozwoju oraz rozwiązywania trudności relacyjnych – PRO.

Warunek konieczny: uczestnicy muszą mieć ukończoną terapię własną uzależnienia od alkoholu i utrzymywać abstynencję co najmniej 2 lata.

Program zawiera 3 sesje szkoleniowe po cztery dni każda:

  • I sesja: 27-30.06.2024 r.
  • II sesja: 25-28.07.2024 r.
  • III sesja:  22-25.08.2024 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia (ok. 50 km od Warszawy w stronę Sochaczewa).
Udział w programie jest bezpłatny i obejmuje: 102 godziny zajęć dydaktycznych, koszty noclegu i wyżywienia oraz koszty materiałów edukacyjnych.

Do pobrania:
Ulotka info
Formularz zgłoszeniowy

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.